دبیرخانه هیات اجرایی جذب

 

افروز دهقان : رییس دبیرخانه هیات اجرایی جذب

پست الکترونیک : Jazb_art@yahoo.com

رزومه

 

شماره تماس : 66700541